Arkiv

Egon Knudsens nye hall hviler på gjenbruk

Slagget under maskinhallen på Egon Knudsens gård Holmen i Pandrup stammer fra et forbrenningsanlegg. Jørgen Rasmussen Gruppen har sortert slagget og renset det for jern og metal, slig at slagget nu utgjør en god bunnsikring under asfalten i maskinhallen. Og slagget bliver gjenbrukt et forsvarlig sted, hvor det ikke skader naturen.

​ca. EN FJERDEDEL Av PRISEN

Egon Knudsen hadde planlagt å bruke grus til å fylle det 3500 m2 store arealet i to nye haller før det skulle legges asfalt. Han sjekket prisene hos forskjellige leverandører, men kom på at han hadde hørt om muligheten for at bruke slagg:

”Noen av mine kolleger hadde snakket om det, men ikke selv prøvd å bruke slagg. Jeg forhørte meg lidt rundt omkring og fikk en henvisning til Jørgen Rasmussen Gruppen, som kunne levere slagg til en meget gunstig pris. Ca. en fjerdedel av det grus ville ha kostet.”

​Anleggsarbeidet med utlegging av slagg og asfalteringen oppå er utført av Sejlstrup Entreprenørforretning.

SLAGG VELEGNEt TIL LANDBRUk

Jørgen Rasmussen Gruppen har vært med på sidelinjen i gjennom hele prosessen – bl.a. var ingeniør Jeppe Hjermitslev ute for at vurdere området på Egon Knudsens gård, før arbeidet blev igangsatt. Han forteller:

”Et område skal være egnet for utlegging av slagg, f.eks. skal det ikke ligge for tett på områder hvor vannverk innhenter drikkevann. Når man vil bruke slagg i et anleggsprosjekt, skal man søke kommunen om tillatelse. Landbruksarealer er velegnet til å bruke slagg som bunnsikring, fordi de allerede ligger i område som ikke benyttes som drikkevannsreservoarer. Dessuten er det en billig løsning for gårdbrukeren.”

Slaggerne er indbygget under asfalten i den nye maskinhal, i stedet for grus​.

​AVØ

”Vi har samarbeidet med Jørgen Rasmussen Gruppen gjennom flere år, og det er alltid enkelt og uproblematisk!”

Dette sier Orla Frederiksen som er driftsansvarlig hos AVØ. Orla har kontakten med Jeppe Hjermitslev hos Jørgen Rasmussen Gruppen når det gjelder administrative ting i sammenheng med knusning av betong og tegl samt slaggsortering.

I hverdagen er det Dan Hansen eller Henrik Hosbond fra Jørgen Rasmussen Gruppen som Orla Frederiksen og hans folk jobber sammen med:

”De blir nærmest en del av vår arbeidsplass. Og de falder naturlig inn i gjengen her."​

​​Jørgen Rasmussen Gruppen A/S | Hagensvej 30 | DK-9530 Støvring | Tlf.: +45 98 37 18 27​ | info@jrg.dk | Fax 98 37 27 42