Klar til etape 2 på Rørdalsvej

​I Jørgen Rasmussen Gruppen er vi nu klar til anden etape af projektet på virksomhedens nye areal på Rørdalsvej i Aalborg.

– Miljøtilladelsen gled glat igennem, og der var slet ingen indsigelser til projektet. Vi er rigtig glade for, at vi løbende har haft en konstruktiv dialog med vores naboer, og det er helt sikkert noget, vi vil være

opmærksomme på at vedligeholde fremover, fastslår civilingeniør Jeppe Hjermitslev fra Jørgen Rasmussen Gruppen.

​Miljøtilladelse betyder, at Jørgen Rasmussen Gruppen fremover kan modtage flere nye typer affald, og virksomheden skal derfor indarbejde en række nye arbejdspro-cedurer i den kommende tid.

Nye bygninger

Indretningen af pladsen er allerede begyndt med udgravning ned til en eksisteren-de membran og nedtagning af hegn. Forventningen er, at der skal udgraves 55.000 kubikmeter jord, som skal køres videre til en grusgrav i Ellidshøj.

– Ved siden af arbejdet på pladsen er vi i fuld gang med projektere vores nye byg-ninger på Rørdalsvej. Vi får en 3.000 kvadratmeter lagerhal og flytter også kontor, værksted og mandskabsfaciliteter ud i området, oplyser Jeppe Hjermitslev. 

​​Jørgen Rasmussen Gruppen A/S | Hagensvej 30 | DK-9530 Støvring | Tlf.: +45 98 37 18 27​ | info@jrg.dk | Fax 98 37 27 42