Norsk avfallsselskap velger Jørgen Rasmussen Gruppen

– Vi har jobbet sammen med Jørgen Rasmussen Gruppen i flere år, og det har vært en veldig god opplevelse, opplyser daglig leder i Avfall Sør i Kristiansand, Sigurd Tvedt.

Jørgen Rasmussen Gruppen har siden 2011 hatt oppgaven med å sortere slagg for det norske avfallsselskapet, som mottar restprodukter fra forbrenningsanlegget Returkraft.

Spesielle kompetanser

Sigurd Tvedt begrunner valget med at Jørgen Rasmussen Gruppen har helt spesielle kompetanser når det dreier seg om å sortere ikke-magnetisk metall ut av slagg.

– Vi har ingen firmaer i Norge som kan løse den oppgaven som Jørgen Rasmussen Gruppen gjør her i Kristiansand. Det danske firmaet har mange års erfaring med sortering av slagg fra forbrenningsanlegg, og denne kompetansen har vi bruk for.

– Det gir trygghet at Jørgen Rasmussen Gruppen har mange års erfaring med tilsvarende oppgaver for danske forbrenningsanlegg. Hvis det hadde vært en helt ny bedrift, som nettopp hadde fått en god idé, ville vi antakelig vært mer skeptisk.

Følger med utviklingen

Avfall Sør er en av de store aktørene i den norske avfallsbransjen. Daglig leder legger vekt på at virksomhetens samarbeidspartnere følger med i utviklingen i bransjen.

– Selv om Jørgen Rasmussen Gruppen har mange års erfaring, jobber de hele tiden med å optimere sine prosesser. Det er veldig positivt, fordi ting er i rask endring i bransjen vår, og man kan enkelt bli forbikjørt av utviklingen.

Sigurd Tvedt gir Jørgen Rasmussen Gruppens medarbeider i Kristiansand et stort klapp på skulderen.

– Vi er svært fornøyde med ham som kjører maskinene. Han er veldig flink og veldig effektiv. 

​​Jørgen Rasmussen Gruppen A/S | Hagensvej 30 | DK-9530 Støvring | Tlf.: +45 98 37 18 27​ | info@jrg.dk | Fax 98 37 27 42