Miljøprofil

​Våre aktiviteter i Jørgen Ramussen Gruppen er i seg selv miljøvennlige. Utsorteringen av metaller gir store miljøgevinster, fordi det sparer naturen for belastningene ved å utvinne ny jern, aluminium, kobber osv.

Det er viktig at slagget – når vi har sortert ut metallene – er av en kvalitet som kan benyttes som bunnsikring uten negative konsekvenser for miljøet. Slagget er jo et restprodukt fra forbrenning og skal overholde spesifikke lovbestemte krav. Derfor sørger vi for løpende analyser av slagget, slik at det overholder de tillatte grenseverdier for slagg til bunnsikring.

​​Jørgen Rasmussen Gruppen A/S | Hagensvej 30 | DK-9530 Støvring | Tlf.: +45 98 37 18 27​ | info@jrg.dk | Fax 98 37 27 42