​Slaggsortering

Vi behandler slagget slik at både verdifulle og miljøskadelige metaller sorteres ut. Restproduktet er ferdigsortert slagg som lever opp til alle myndighetskrav og kan benyttes i stedet for stabilgrus ved vei- og anleggsarbeider.

Gjenbruk av jern og metaller gir store klimagevinster, fordi det er energikrevende å utvinne disse materialene fra naturen. Jørgen Rasmussen Gruppens spesialbygde anlegg er mobilt og jobber på det stedet hvor slagge befinner seg.

SLAGGSORTERINGEN FOREGÅR I FIRE TRINN:

  1. Råslagget mates inn, og sorteringsmaskinen deler slagget i to størrelser: over og under 50 mm (sistnevnte ses i forgrunnen)
  2. Jernet sorteres ut ved hjelp av en magnet.
  3. De ikke-magnetiske metallene (aluminium, kobber, bly m.m.) sorteres ut i et spesielt anlegg med virvelstrømsmagnet.
  4. Det ferdigsorterte slagget er klart. Sikterestene håndsorteres, knuses og evt. brennbare deler føres tilbake til forbrenningsanlegget.

FAKTA

  • Jørgen Rasmussen Gruppen sorterer 150.000 tonn slagg hvert år
  • Slagget inneholder totalt 6 % jern, 1,2 % metaller og 0,2 % rustfritt stål
  • Det ferdigsorterte slagget kan benyttes til mange formål. Vi har bl.a. levert slagg til en maskinhall i Pandrup, en plansilo ved Aggersund og en stall i Tylstrup.

​​Jørgen Rasmussen Gruppen A/S | Hagensvej 30 | DK-9530 Støvring | Tlf.: +45 98 37 18 27​ | info@jrg.dk | Fax 98 37 27 42