Miljøprofil

​Vores aktiviteter hos Jørgen Ramussen Gruppen er i sagens natur miljøvenlige. Frasorteringen af metaller giver store miljøgevinster, fordi det sparer naturen for belastningerne ved at udvinde nyt jern, aluminium, kobber m.v.

Det er vigtigt, at slaggerne – når vi har sorteret metallerne fra – er i en kvalitet, så de kan anvendes som bundsikring uden problemer for miljøet. Slaggerne er jo et restprodukt fra forbrænding og skal overholde specifikke krav bestemt af lovgivningen. Derfor sørger vi for løbende analyser af slaggerne, så de overholder de tilladte grænseværdier for slagger til bundsikring.

​​Jørgen Rasmussen Gruppen A/S | Rørdalsvej 244 | 9220 Aalborg Øst | Tlf.: 98 37 18 27 | info@jrg.dk |  CVR-nr. 24212122