Slaggesortering

Vi behandler slaggerne, så både værdifulde og miljøskadelige metaller sorteres fra. Restproduktet er færdigsorterede slagger, der lever op til alle myndighedskrav og kan anvendes i stedet for stabilgrus ved vejarbejde og byggerier.

Genanvendelse af jern og metaller har stor klimanytte, fordi det er energikrævende at udvinde disse materialer fra naturen. Jørgen Rasmussen Gruppens specialbyggede anlæg er mobile og arbejder på stedet, hvor slaggerne findes.

Slaggesorteringen foregår i fire trin:

  1. De rå slagger fyldes i, og sorteringsmaskinen deler slaggerne i to størrelser: over og under 50 mm (sidstnævnte ses i forgrunden).
  2. Jernet frasorteres ved hjælp af en magnet.
  3. De ikke-magnetiske metaller (aluminium, kobber, bly m.m.) frasorteres i et særligt anlæg med hvirvelstrømsmagnet.
  4. De færdigsorterede slagger er klar. Sigteresten håndsorteres, knuses og evt. brændbare dele føres tilbage til forbrændingsanlægget.

FAKTA

  • Jørgen Rasmussen Gruppen sorterer 150.000 ton slagger hvert år.
  • Slaggerne indeholder samlet set 6% jern, 1,2% metaller og 0,2% rustfrit stål.
  • De færdigsorterede slagger kan anvendes til mange formål. Vi har bl.a. leveret slagger til en maskinhal i Pandrup, en plansilo ved Aggersund og en stald i Tylstrup.​

​​Jørgen Rasmussen Gruppen A/S | Rørdalsvej 244 | 9220 Aalborg Øst | Tlf.: 98 37 18 27 | info@jrg.dk |  CVR-nr. 24212122