Miljøkrav til restprodukter​

Slaggerne er et restprodukt fra forbrændingsprocessen og skal derfor – efter rensning for jern og metaller – analyseres for forurenende stoffer. Der er regler for, hvor og hvordan man må genanvende slaggerne.


Grundvandsinteresser

Slagger fra forbrændingsanlæg må ikke anvendes på områder med drikkevandsinteresser. Man kan opnå dispensation for denne regel, hvis en konkret miljøvurdering dokumenterer, at anvendelsen kan ske uden risiko for forurening af grundvandet.

Forureningsgrad

Forbrændingsslagger ligger som regel i kategori 3, hvad angår forureningsgrad. Ved genanvendelse af kategori 3-materiale er kravene:

  • Ved indbygning af slagger under veje: Tæt belægning og bortledning af overfladevand, højde max. 1 meter. Ved ”tæt belægning” forstås asfalt, beton o.lign., der reducerer mængden af vand, der vil perkolere gennem belægningen. Bortledningen af overfladevand gør, at højst 10 % af nedbøren kommer i kontakt med restprodukt eller jord
  • Ved indbygning af slagger under stier: Fast belægning, højde max. 0,3 meter. Ved ”fast belægning” forstås asfalt, beton, fliser, kategori 1-jord (min. 1 meter), der sikrer mod kontakt
  • Ved indbygning under ledningsgrave: Fast belægning
  • Ved indbygning under fundamenter og gulve: Højde max. 1 meter under bygninger. Jord må ikke kunne give anledning til indeklima-problemer

Bemærk, at højde er den samlede højde af kategori 3-materialer.

Ring mig op, tak!

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt ...

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om os

Jørgen Rasmussen Gruppen er specialister i slaggesortering og specialopgaver inden for miljørigtig affaldshåndtering.  Vi har over 35 års erfaring og et netværk af topprofessionelle samarbejdspartnere.

Kontakt

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S

CVR: 24212122