Genanvendelse af slagger

Når slaggerne er renset for jern og metaller, kan de bruges som bundsikring ved anlæg af veje, bygninger, plansiloer og pladser.

MÅSKE OGSÅ EN MULIGHED FOR DIT BYGGERI ELLER DIT ENTREPRENØRFIRMA?


Slaggerne er et godt alternativ til stabilgrus fordi:

  • Slaggerne er renset for jern, metaller og andre fremmedelementer.
  • Forbrændingsslagger er stabile og bæredygtige, selv under vanskelige indbygningsbetingelser.
  • Du modtager som aftager – udover de gratis slagger – en bonus for at genanvende slaggerne. Det skyldes, at indbygning af slagger fritager forbrændingsanlæg for store udgifter til deponering af slaggerne.
  • Miljøet drager fordel af genanvendelsen af slagger, fordi man sparer ressourcer til opgravning af stabilgrus og til transport og deponering af slaggerne.

Følgende link giver en beskrivelse og vejledning af bundsikring af forbrændingsslagge: Vejledningsrapport

FAKTA

  • Før du kan anvende slagger som bundsikring, skal du ansøge hos myndighederne. Vi hjælper gerne med ansøgning.

​​Jørgen Rasmussen Gruppen A/S | Rørdalsvej 244 | 9220 Aalborg Øst | Tlf.: 98 37 18 27 | info@jrg.dk |  CVR-nr. 24212122